EMCDAA

От 4 до 5 юни в град Созопол се състоя VІ Балканска конференция на тема „Управление на програми в областта на употребата на наркотици”, организирана от община Бургас и Балкански офис на организацията ECAD (Европейски градове срещу наркотиците).

Целта на конференцията беше да се представят някои основни функции при управлението на програмите в областта на употребата на наркотици, както и някои от участниците да представят данни за предприетите интервенции по превенция на местно ниво.

На конференцията присъстваха около 22 експерти от общинските превантивно-информационни центрове и НПО, както и някои чуждестранни гости и представители на медиите. НФЦ беше представен от двама експерти Георги Шопов и Антония Банчева.

Конференцията беше председателствана от Д-р Ивайло Димитров – Директор на Балкански офис на ECAD и Директор Дирекция „ЗПСДТС” на община Бургас, който изнесе презентация на тема „Мениджмънт на регионалната политика в областта на превенцията на наркотичните вещества”. Официални гости на мероприятието бяха Йорген Свидън – Директор на ECAD и Д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на община Бургас, които изнесоха и встъпителна слова.

Голям интерес предизвика презентацията на Надир Кочак от Турски мониторинг център, който представи данни относно конфискуваните количества наркотици от Турските гранични служби за 2008 година и някои тенденции във връзка с трафика между България и Турция.