НФЦ

На 11 декември 2014 г. в София се проведе VII Национална експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ (TDI). В нея взеха участие сътрудници на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици от София, Пловдив, Враца, Русе, Плевен и Ловеч. От Национален фокусен център за наркотици и наркомании водещ на събитието бе Александър Панайотов, координатор на TDI за България.

На срещата бе представено актуалното състояние на индикатора за Европа и България, както и някои възможности за оптимизиране на събирането на данни за клиентите търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици в България. Също така бяха обсъдени някои предложения за развитие на Интернет базираната електронна версия на системата за търсене на лечение.