Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ФОНДАЦИЯ „ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА”

АДРЕС
гр. Перник, ул. "Радомир" № 1

РЪКОВОДИТЕЛ
Екатерина Велева

НАСОЧЕНОСТ
Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред лицата, употребяващи венозно наркотици. Осъществяването на обмен на игли и спринцовки от работници на терен е основна част от дейността на програмата.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
Служба за превенция и контрол на ХИВ/СПИН

  • Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лица, употребяващи наркотици – обмен на игли и спринцовки сред интервенозно употребяващи наркотици.

  • Разкриване на Нископрагов Център

Екипът към програмата работи в насока:

  • Увеличаване на броя интравенозни наркомани, ползващи услугите към програмата;

  • Разработване на нови „терени” за обмен на игли и спринцовки;

  • Увеличаване на броя наркомани, насочени за изследване за ХИВ, хепатит В и С, сифилис;

  • Увеличаване на броя наркомани, мотивирани да потърсят професионална помощ за преодоляване на зависимостта;

  • Отпечатване на информационни материали, популяризиращи програмата и нанасянето на здравни щети от интравенозната употреба на наркотици;

  • Увеличаване на професионалните знания и умения на аутричните работници, необходими за ефективното реализиране на програмата.

ЗА КОНТАКТ

Тел.: 076/ 601010
         076/ 603360


E- mail: pulse.aids@gmail.com
             pulse.women@gmail.com