Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД – РАЗГРАД

АДРЕС
7200 Разград, ул. “Коста Петров” № 2


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Иван Петров

НАЧАЛНИК ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Д-р Петър Вълканов


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия


КАПАЦИТЕТ ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
30 легла


ЕКИП 
4 лекари с придобита специалност по психиатрия (психолог, социален работник, трудотерапевт, медицински регистратор) и медицински сестри


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (084) 62 43 21-24 – централа, (084) 62 45 54 
факс: (084) 62 97 65

email: mbal@bogytec.com

          http://www.mbal-razgrad.com/