Обвиняеми и осъдени лица в периода 2013 – 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Обвиняеми лица в периода 2013 – 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой обвиняеми лица за престъпления, свързани с наркотици1661149916041938202519962365235627952444
делата, по които са свършени:
осъждане6475786888679148981149120814011230
условно усъждане84481088210391077106511941119135211183
оправдаване55403230292720243728
прекратяване111562453
освобождаване от наказание11471111
Източник: Национален статистически институт

Осъдени лица в периода 2013 – 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой осъдени лица (общо)34113318492778728301258002397323389218892412124047
Брой осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици1661149916041938202519962365235627952444
% към брой осъдени лица (общо)4,374,365,656,737,728,1910,0210,6311,4110,03
за едно престъпление1302121513901712166717022036201224072065
за две престъпления155145155170273231251266288305
за три и повече престъпления34282524513056495843
пол
мъже1383129914221774184918062189214625312215
жени10889148132142157154181222198
възраст
14-17 години49555660557789766873
18-24 години535467490596588603660594745596
25-29 години360335367468492462512484546450
30-39 години359332402525587561721721970876
40-49 години10597158156166174252267302308
50-59 години39565551625080857779
60 и повече години44464250413629384531
неразпределени62
Източник: Национален статистически институт