Екип

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Александър Панайотов
доктор по социология

Началник отдел „Национален фокусен център“,
Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“

е-mail: a.panayotov@ncpha.government.bg
тел.: 02 832 61 37 

Главни експерти:

Георги Шопов
e-mail: g.shopov@ncpha.government.bg

Илиана Петкова
e-mail: i.petkova@ncpha.government.bg
тел.: 02 831 30 79

Външни експерти:

доц. д-р Соня Чипева
зам. декан по НИД
факултет „Приложна информатика и статистика“ УНСС
Подпомага индикатори „Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици“ (DRD) и „Проблемна употреба на наркотици“ (PDU)

Ина Методиева
главен експерт в сектор „Наркотици“
отдел „Физико-химични и биологични изследвания“ НИК-МВР 
Координира Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS)

Цветелина Иванова
експерт по направление „Превенция“
Подпомага индикатор „Изследвания сред общото население“ (GPS)