За НФП

За НФЦ

Националният фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании е създаден през 2003 г. с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 – 2008 г.

Ангажираме се да подобрим информационните системи в областта на наркотиците с цел улесняване на координацията и отчетността на национално ниво. … ще създадем интегрирано звено – Focal Point (намаляване на търсенето и предлагането), което ще може да предоставя данни съгласно стандартите на EMCDDA. Националното координиращо звено /Focal Point/ ще бъде разположено в Националния център по наркомании към Министерство на здравеопазването.

… 7.3 Информационна система в областта на наркотиците / Focal Point, Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 – 2008 г.

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании до края на август 2019 г., а след това вече е отдел към Национален център по обществено здраве и анализи. Звеното извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност, и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основният предмет на дейност на НФЦ включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

НФЦ работи по информационното осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите. НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици. НФЦ осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.