Интерактивна карта

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици могат да ползват Карта на възможностите за лечение в България.

Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ в сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на регулярни проучвания на търсенето и предлагането на лечение в България.

Програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти (Метадонови програми)

Резиденциални и нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация

Програми за намаляване на вредите от употреба на наркотични вещества

Програми за превенция на употребата на наркотични вещества

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЛАСТ ВАРНА

ОБЛАСТ ВИДИН