Интерактивна карта

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България.

Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.