ОбСНВ
мисия и задачи

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се създават Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.(препратка към текста на правилника).

Съгласно Правилника Общинските съвети по наркотичните вещества:

 1. Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 от ЗКНВП.
 2. Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинска политика в тази област;
 3. Отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества;
  Постепенно ОбСНВ израстват в развитието си и заемат важно място като хоризонтален елемент на борбата с наркотиците. До този момент сасъздадени 25 Общински съвета по наркотичните вещества.

На основание на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите , чл. 15 и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества в състава на Общинските съвети по наркотичните вещества следва да бъдат включени:

 1. Представители на общината
  – заместник – кмет – в ролята на председател на ОбСНВ
  – от общинската администрация – в ролята на секретар на ОбСНВ
 2. Представител на Районен център по здравеопазване (РЦЗ)
 3. Представител на Районна хигиенно епидемиологична инспекция
 4. Представител на Центрове по психично здраве, психодиспансер или сектори за лечение на зависимости
 5. Представител на Регионалната служба за борба с организираната престъпност
 6. Представител на Регионални митнически дирекции
 7. Представител на отбраната
 8. Представител на Районен инспекторат на МОН
 9. Представител на районна прокуратура
 10. Представител на районна следствена служба
 11. Представител на районен съд
 12. Представител от МВР
 13. Представител на отдел закрила на детето към Общинската служба за социално подпомагане
 14. Общинска служба за борба с противообществените прояви

В смисъла на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, представители на неправителствени или други организации могат да подпомагат дейността на ОбСНВ.

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

За изпълнение на поставените им задачи и оперативна координация на дейностите, към ОбСНВ ще се създават Превантивно-информационни центрове, които ще бъдат функционалният елемент на Общинските съвети.

В изпълнение на предвиденото Изменение и Допълнение в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в чл. 15, досегашния текст става алинея 1, създава се алинея 2:

Общинските Съветите по наркотичните вещества по алинея 1:

 1. Разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
 2. Създават Превантивно-информациони центрове (ПИЦ), които събират, съхраняват и анализират информация на общинско ниво, необходима за осъществяването, координирането и оценяването на програмите за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
ОбщинаПредседателТелефонСекретарТелефонE-mail
Благоевград Магделена Рахова073/ 83 07 11 pitaizan@gmail.com
pitaizan@abv.bg
Бургас Росица Димова056/ 88 73 75Деница Попова056/ 84 13 91obsnvbs@gmail.com
ВарнаТодор Иванов052/ 82 06 77Добромир Досев052/ 82 07 51mdc_vn@abv.bg
pic.varna@gmail.com
В. ТърновоДесислава Йорданова062/ 60 14 61 picn_vt@abv.bg
ВидинВеселка Димитрова094/ 60 94 65Камелия Миткова094/ 60 94 65osnv.vd@gmail.com
ВрацаНаталия Кръстева092/ 66 31 22Стела Борисоваpic_vratza@abv.bg
Габрово Габриела Йосифова066/ 80 98 18Пепа Гайдарова066/ 80 98 18osnv@gabrovo.bg
Добричд-р Емилия Баева058/ 60 12 03Анета Кирилова058/ 60 05 77osnv.dobrichbg@gmail.com
picdobrich@abv.bg
Кърджали Сезгин Бекир0361/ 6 73 01Валентина Грудева0361/ 6 73 87piz_kj@mail.bg
КюстендилКамелия Иванова078/ 52 35 57Елица Кочова078/ 52 35 57pic.kn@abv.bg   
ЛовечВенцислав Христов068/ 68 82 44Нели Патаринска068/ 60 13 67patarinsk_lv@abv.bg
Монтана Мария Шуманска096/ 30 54 71Ваня Александрова096/ 30 54 71osnv_montana@abv.bg
ПазарджикАдриана Иванова034/ 44 55 02Магдалена Банчева034/ 44 55 05 adrianna@abv.bg
Перник Стефан Кръстев076/ 68 42 25Ирина Станиславова076/ 68 42 25obsnv_pernik@gmail.com
Плевен Катя Божикова064/ 84 81 63д-р Александър Вичев064/ 82 62 25obsnvpic@gmail.com
Пловдив Живка Йовчева032/ 63 84 37Валентина Кълвачева032/ 63 84 37osnw_plovdiv@abv.bg
pic_plovdiv@abv.bg
Разград Станислава Петрова084/ 66 13 95Миленка Александроваobsnv@razgrad.bg
pic_rz@abv.bg
Русе Радостина Пейкова082/ 84 19 18Десислава Лясова082/ 84 19 18pic_ruse@abv.bg
СилистраМария Недялкова086/ 81 62 39Илка Караколева086/ 81 62 14pic_silistra@abv.bg
Сливен Даниела Илиева044/ 66 23 58Деница Бохосян044/ 66 23 58obsnv.sliven@abv.bg
picsliven1@abv.bg
Смолян Момчил Николов0301/ 6 76 71Мария Славчева0301/ 8 59 09pic_smolyan@abv.bg
СофияВаня Григорова Ралица Драгоева02/ 981 06 61info@sofiamca.org
Ст. ЗагораДиана Кирилова-Чобанофф042/ 61 48 70Николина Георгиеваpic.starazagora@abv.bg
ТърговищеМаринела Недялкова0601/ 6 87 79Емануела Емилова0601/ 6 87 79pic@targovishte.bg
Хасково Мария Вълчева Снежанка Симеонова0886 061 218pic_hs@abv.bg
Шумен д-р Светлана Маркова054/ 80 08 60Снежана Петкова054/ 86 32 60obsnv_shumen@abv.bg
Ямбол Енчо Керязов046/ 68 12 09Павел Тодоров046/ 66 29 40pitz_yambol@abv.bg