Престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК), регистрирани от районните и окръжните съдилища в страната (2013 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в)1828166717782117244724022858281233442977
делата, по които са свършени с осъждане1662155517392079240223602834277832982938
осъждане717648769942104510161306135115941382
условно усъждане9459079701137135713441528142717041556
оправдаване51383736393422293936
прекратяване111682473
освобождаване от наказание11474111
в т.ч. извършени от:
едно лице1588149316812007230823022750270632172871
две лица61554660854774626862
три и повече лица13712129111010135
извършени:
същата година6727046571076106711461320
предишната година77262163380310318891018
преди две или повече години218230449200304325496
Източник: Национален статистически институт