„ВИА– Хоризонти – ИПСМПП” ЕООД

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

НАСОЧЕНОСТ
Създадена е с цел запазване на възможността за предоставяне на съвременно лечение на хора, страдащи от опиева зависимост, в регион Благоевград и Югозападна България.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 70

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

  1. Въвеждащ етап – продължителност от 1 до 3 месеца – подготвителни процедури, дозиране на медикамента до постигане на стабилност и устойчива дневна доза, лечение на други соматични и/или психични заболявания, психосоциални интервенции, уринно тестуване, преход към следващ етап.
  2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение – продължителност от 2 до 5 години – лечение на комбинирана зависимост, осмисляне и поддържане на терапевтичния договор, индивидуално консултиране по медицински, психологични и социални проблеми, текущи здравни проблеми, образователен и трудов статус, семейни и социални отношения, проблеми със закона; дозиране на медикамента, психосоциални интервенции, контрол на употребата на психоактивни вещества и режим на посещение. 
  3. Завършващ етап – изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

С предимство в програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С”.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране – установяване на терапевтична връзка, ангажиране в лечение и проследяване на случая.

Кризисни интервенции – поведение при криза.

Специализирана психологическа и психотерапевтична помощ.

Индивидуална психотерапия – мотивационно интервюиране, когнитивно поведенческа терапия, краткосрочна психотерапия, арттерапия.

Информационни и обучителни групи за родители.

Обучение в социални умения с акцент върху превенция на рецидив.


БАЗА
Програмата е разположена на партерен етаж в сградата на ул. “Иван Михайлов” №58, гр. Благоевград. Разполага с 3 кабинета за медицински прегледи, индивидуални и групови занимания, манипулационна, чакалня и отделно помещения за съхранение на медикаментите без достъп на пациенти до него и отделни санитарни възли за персонал и пациенти.

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Даниела Панайотова (психиатър)

ЕКИП
Лекуващ лекар –
д-р Александър Канчелов (психиатър)
Психолог – Ана Томанова

АДРЕС
2700 гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов”, №58

Тел.: 073 833 563;
0878 646 194; 0884 22 55 15

E-mail: al.kantchelov@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 13.00 – 20.00 ч.
събота и неделя: 10.00 – 13.00 ч.