EMCDAA

ЕЦМНН и Европол публикуваха днес доклад за новите психоактивни вещества. В него се посочва, че през изминалата година в ЕС почти всяка седмица са откривани нови вещества. Общо 49 нови психоактивни вещества са официално оповестени за първи път през 2011 г. чрез Системата за ранно предупреждение (EWS). Това представлява най-големият брой нови вещества докладвани в рамките на една година, като през 2010 г. са отчетени 41, а през 2009 г. – 24 нови вещества.

Подробно може да се запознаете с доклада на: www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports