EMCDAA

Европейският доклад за наркотиците 2020 г. на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) ще бъде представен през септември или октомври. От години това се случваше в началото на юни. Промяната се налага поради пандемията от COVID-19. Очаква се в новия доклад да бъде включена и част, посветена на ситуацията с новата зараза и промените, настъпили в областта на търсенето и предлагането на наркотици в следствие на наложените ограничения.

През последните две години в деня на представянето на доклада в Европа, в България той се представяше на заседание на Комисия по здравеопазването в Народното събрание.

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2020 г. се очаква също да бъде готов през есента, като той ще включва най-актуалната информация в тази област за нашата страна.