EMCDAA

5 ноември 2011 г., ЛИСАБОН

Състоянието на проблема с наркотиците в Европа се „характеризира с контрасти“, заявяват от Европейският мониторинг център за наркотици и наркомании (ЕMCDDA). Докладът, който беше представен днес в Лисабон, отразява относителна стабилизация на употребата на наркотици в Европа, както и някои положителни данни, които сочат, че употребата на кокаин вероятно е достигнала най-високо си ниво, а употребата на канабис сред младите хора продължава да намалява. Признаците на стабилизация на употребата на някои от традиционните наркотици обаче се компенсират от нови заплахи. В доклада са разгледани тенденциите на пазара на синтетични наркотици, бързата поява на нови наркотици и широкото разпространение на употребата на няколко вида наркотици. Представяйки годишния анализ на Центъра, директорът на EMCDDA Волфганг Гьотц каза:„Политиките и ответните действия на Европа в областта на наркотиците трябва да бъдат съобразени с предизвикателствата на следващото десетилетие“.

Допълнителна информация може да намерите на: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143709_BG_Highlights1_BG2011_Final.doc

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143728_BG_Highlights2_OpioidsBG2011__Final.doc