Финансирането на дейностите свързани с намаляване на вредите в държавите със среден и нисък доход е в криза, според новия доклад на Harm Reducion International, озаглавен  „Изгубеното десетилетие: неглижиране на финансирането за намаляване на вредите и здравната криза сред хората, които употребяват наркотици“ представен по повод 22-рата Международна конференция за борбата срещу СПИН в Амстердам.

Според доклада, през 2016 г. средствата за намаляване на вредите са били 188 милиона щатски долара – същата сума като през 2007 г. Това представля само 13% от изчисления според Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) необходим бюджет от 1,5 милиарда долара за да се предотврати заразяване с ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици лица.  

Опиоидното субституиращо лечение (OST) и програмите за раздаваме на игли и спринцовки (NSP), са ефективни от гледна точка на разходите и доказани начини в превенцията на разпространението на кръвнопреносими вируси, но обхватът им е критично нисък. В периода между 2011 и 2015 г. новите случаи на заразяване с ХИВ инфекции сред инжекционно употребяващите наркотици са се увеличили с една трета.  Азия и Източна Европа остават местата с най-тежките ХИВ епидемии сред хората, които употребяват наркотици венозно.

Основни изводи на доклада са:

  • Средствата предоставени от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария са почти една пета по-малко през 2016 г. в сравнение с 2011 г. Фондът представлява най-големият източник на финансиране за намаляване на вредите сред страните със среден и нисък доход.
  • Международното финансиране от донори, което представлява две трети от всички средства за намаляване на вредите е намаляло с почти една четвърт за периода от 2007 до 2016 г.   
  • Вторият по големина донор – PEPFAR  е преустановил финансирането на доставки на игли и спринцовки поради федерална забрана в САЩ.
  • Собствено финансиране е установено само в малък брой държави и все още остава недостатъчно. То е несигурно и поради зависимостта от политическа ангажираност в отделните страни.

Докладът може да видите тук

Прес съобщение