В периода ноември 2018 г. – януари 2019 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано Национално проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред децата/младежите, настанени в институции в България. Проучването обхвана 654 деца/младежи на възраст от 7 до 24 години, пребиваващи в центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца лишени от родителски грижи, социално-педагогически интернати и възпитателни училища – интернати на територията на страната.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

18,7% от децата/младежите, настанени в институции посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (16,2%), амфетамини (3,2%), екстази (2,9%), LSD (2,3%), инхаланти (2,0%), кокаин (1,8%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,7% от анкетираните.

13,9% от децата/младежите, настанени в институции отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (12,1%), амфетамини и екстази (по 2,4%), LSD (2,1%), инхаланти и кокаин (по 1,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 8,4%, като най-голям дял от изследваните лица отбелязват употреба на марихуана (6,7%), както и екстази (1,7%).

2,8% от децата/младежите, настанени в институции са употребили за първи път канабис на възраст 16-17 години, 0,6% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на марихуана (8,0%), а също и на амфетамини (1,7%) и екстази (1,4%).

В най-ранна възраст (под 13 години) изследваните лица започват да употребяват марихуана (4,1%), както и инхаланти (0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, децата/младежите, настанени в институции най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (10,2%), „защото човек или хора, които харесват, употребяват наркотици“ (4,7“), „от скука, за разнообразие“ (4,6%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (4,4%), „защото се чувстват самотни“ (4,0%).

Близо половината от тези с опит с наркотици за първи път са ги употребили на открито (на улицата, в градинка или парк). За всеки десети от тях пък първият му досег до наркотиците е бил на купон или парти. Само 3,3% отбелязват, че за първи път са употребили наркотици в институцията, в която живеят.

Най-често използваният начин за употреба на наркотични вещества сред изследваните лица е чрез пушене (16,7%). Само 0,6% от тях са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 5,7% от децата/младежите, настанени в институции посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни.

Според 2,8% от изследваните лица, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 7,0% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,1% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 10,2% одобряват пушенето на канабис, като при 3,5% това се отнася независимо от количеството.

71,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 62,7% е проблем за населеното място, в което живеят, а за 46,2% е проблем за институцията, в която са настанени.

Подробен анализ от проучването вижте тук.