В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Велико Търново. Проучването обхвана 1026 ученици (52 паралелки) от 11 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

2,5% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Велико Търново посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 19,2% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, 38,5% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни, а 42,3% – преди повече от 12 месеца. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и екстази.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (69,2% от употребилите), „защото е модерно“ (53,8%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (46,2%), „от скука, за разнообразие“ (38,5%), „за да се откъснат от действителността“ (23,1%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (19,2%).

За 23,1% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 10 години, за 30,8% – това се е случило на 11, а за 34,6% на 12 години. Осем от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. 5,5% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 11,2% – като неголяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 6,0% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Близо 2/3 от учениците от 5-7 клас в град Велико Търново твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 34,4%), филмите (29,4%), предаванията по телевизията (23,1%), учителите и педагогическите съветници (22,1%) и интернет (19,9%). Само 5,4% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

93,4% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 18,7% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,0% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Близо 1/3 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,8% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

78,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 69,3% е проблем за град Велико Търново, а за 69,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването