В периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Благоевград. Проучването обхвана 1018 ученици (53 паралелки) от 8 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,2% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Благоевград посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 25,0% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 75,0% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини, екстази и кокаин.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (50,0% от употребилите), „от скука, за разнообразие“ (41,7%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, „защото човек или хора, които харесват, употребяват наркотици“ (по 33,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (25,0%).

За 16,7% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 41,7% – това се е случило на 12, а за 25,0% на 13 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 1,7% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 7,4% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 1,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 2,7% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Над 2/3 от учениците от 5-7 клас в Благоевград твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 44,7%), филмите (34,0%), учителите и педагогическите съветници (30,9%), предаванията по телевизията (26,8%) и интернет (24,0%). Само 6,3% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

95,1% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 18,8% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 2,0% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 5,7% смятат, че ако някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

80,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 72,8% е проблем за град Благоевград, а за 69,1% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването