В периода октомври-ноември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Стара Загора. Проучването обхвана 1012 ученици (46 паралелки) от 18 училища на територията на града.
 

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,0% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Стара Загора посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 60,0% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 40,0% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини, кокаин и хероин.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (50,0% от употребилите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40,0%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, „защото се чувстват самотни“, „от скука, за разнообразие“ (по 30,0%).

За 60,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, а за по 10,0% – това се е случило на 12 и 13 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребяват наркотици. Само 1,3% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 6,7% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 4,1% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от дилър, отколкото от приятел или съученик.

Над 2/3 от учениците от 5-7 клас в Стара Загора твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 45,6%), филмите (36,4%), предавания по телевизията (29,2%) и интернет (28,3%). Само 6,7% маркират като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. За всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 13,3% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 0,5% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,2% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

81,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 70,1% е проблем за град Стара Загора, а за 69,8% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването