В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Търговище. То обхвана 1234 ученика от 9 училища (62 паралелки) на територията на града.

20,5% от учениците в град Търговище посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (16,0%), също хашиш (8,5%), амфетамини (4,7%), хероин (4,7%), кокаин (4,2%), екстази (4,2%), метамфетамини (3,6%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,4% от анкетираните.

16,2% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (12,9%), хашиш (5,3%), хероин (4,1%), амфетамини (3,4%), кокаин (3,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 12,0%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (9,2%), както и на хашиш (3,4%) и хероин (3,2%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,1%), както и синтетични канабиноиди, халюциногени, екстази и опиоиди (по 0,4%).

3,6% от учениците в Търговище са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 0,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили хероин, 0,8% – екстази.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (6,6%), както и на амфетамини (1,3%), кокаин (1,2%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Търговище започват да употребяват канабис (1,1%) и хероин (0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (3,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (2,8%) и „от скука, за разнообразие“ (2,0%).

8,9% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,0% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 5,5% от учениците в Търговище посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,6% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,7% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и прах.

Според 6,6% от учениците в Търговище, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,3% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,3% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 13,1% одобряват пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството.

59,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 51,7% е проблем за град Търговище, а за 51,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: