НФЦ

През 2019 г. с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании бяха проведени следните проучвания, свързани с употребата на психоактивни вещества в България:

  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред лишените от свобода в България.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Бургас.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-11 клас) в град Видин.