Осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс, пол, възрастови групи и местоизвършване на престъплението

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс

ОбщоМъжеЖени14-17 г.18-24 г.25-29 г.30-39 г.40-49 г.50-59 г.>= 60 г.
Осъдени лица (общо)24047219732074912515534806705431623041175
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо)24592256203736014568863228734
% към осъждените лица (общо)10,2310,279,798,0011,6613,1013,217,463,782,89
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)4641556101483
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)4541456101383
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)111
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)24132215198735964508763087931
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)609542672716711218785256
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)36342471951
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)55131
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)9393815372481
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)43394262111453
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)9188368228237171355951814
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества)43122
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)5485192912158121200507
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане)111
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)15214012414226331117
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)4431
Източник: Национален статистически институт

Осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението и по области

Източник: Престъпления и осъдени лица 2022, Национален статистически институт