НФЦ

На 15.12.2011 г. НФЦ организира IV Годишна работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” (TDI) на тема „Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици – актуално състояние, проблеми и бъдещо развитие”.

Първата сесия бе посветена на практическа работа с новите участници  в системата за търсене на лечение.

По време на втората сесия Г-н Александър Панайотов, експерт в НФЦ и координатор по TDI, представи актуалното състояние и развитие на индикатора в Република България, както и новия TDI протокол 3.0, който се предвижда да бъде прилаган от 2013 г.

На срещата бяха обсъдени проблемите, които сътрудниците срещат при предоставяне на данни за потърсилите лечение във връзка с употреба на наркотици в лечебните центрове на страната. Бяха набелязани някои промени, по отношение на интернет базираната електронна версия на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС). Въвеждането им се очаква да влезе в сила през 2012 г.