Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за употреба на психоактивни вещества (по статистически райони и области)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2003 – 2023 г.).xlsx

Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (по статистически райони и области) (общо)

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общо за страната342356406407421475451354335402412
Северозападен район1822141219202615253023
Видин1122526448
Враца1157679106
Ловеч2612244343
Монтана7933223144
Плевен867657735122
Северен централен район4933493552544839334360
Велико Търново2314281731291627162947
Габрово23658310224799
Разград17411121
Русе22621295581
Силистра4675652232
Североизточен район2417326346455537414472
Варна1111264024263823263456
Добрич633111010510756
Търговище3222542244
Шумен711010482616
Югоизточен район5961756439483950563945
Бургас293955469271726251425
Сливен135659885441
Стара Загора1315131221111218201612
Ямбол4211221757
Югозападен район154179198176199248211154139186151
Благоевград426202016231791012
Кюстендил1148269119163910
Перник3259551258
София16514151161197
София-столица135171178144150203161121101123114
Южен централен район3844385766617259416061
Кърджали211114424
Пазарджик7513119171994510
Пловдив2317192523163426172226
Смолян2258171246731
Хасково4191121616141492820
Източник: Национален статистически институт

Малолетни и непълнолетни момчета, преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (по статистически райони и области)

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общо за страната292302343330340386355292268329327
Северозападен район182211916182110222820
Видин1122526448
Враца13546895
Ловеч2612243232
Монтана792222244
Плевен866477514121
Северен централен район4333453245504532263854
Велико Търново1814251527271624122642
Габрово2265829202588
Разград17411111
Русе22521185471
Силистра4664641232
Североизточен район2314295438403830363650
Варна1110233722222416222735
Добрич6239910510646
Търговище222432244
Шумен6167462615
Югоизточен район5457725731443346433542
Бургас293753408261425171324
Сливен115656775231
Стара Загора1313131117101115181511
Ямбол121111646
Югозападен район120135149131156186160124104147120
Благоевград42417181522178912
Кюстендил92815910912327
Перник3138541257
София16413121161086
София-столица10313013110611214511391729388
Южен централен район3441374754495850374541
Кърджали21113413
Пазарджик75129913156346
Пловдив1917191918132925161515
Смолян22571482562
Хасково4161111315111182317
Източник: Национален статистически институт

Малолетни и непълнолетни момичета, преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за престъпления, свързани с нарокотици (по статистически райони и области)

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общо за страната5054637781899662677385
Северозападен район00333255323
Видин
Враца12221111
Ловеч1111
Монтана1111
Плевен1212211
Северен централен район60437437756
Велико Търново532423435
Габрово11122211
Разград1
Русе11111
Силистра1111
Североизточен район1339851775822
Варна133241474721
Добрич121111
Търговище121
Шумен14321
Югоизточен район543784641343
Бургас2261131811
Сливен231121
Стара Загора214113211
Ямбол3111111
Югозападен район3444494543625130353931
Благоевград2321111
Кюстендил22111473
Перник12111
София113111
София-столица3241473838584830293026
Южен централен район43110121214941520
Кърджали1111
Пазарджик12443114
Пловдив4653511711
Смолян13421111
Хасково313133153
Източник: Национален статистически институт

Малолетни лица (8-13 години), преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (по статистически райони и области)

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общо за страната82241813434146
Северозападен район10000102000
Видин
Враца11
Ловеч
Монтана
Плевен11
Северен централен район00110001030
Велико Търново113
Габрово
Разград1
Русе
Силистра
Североизточен район10001200012
Варна122
Добрич1
Търговище
Шумен1
Югоизточен район22000000110
Бургас211
Сливен1
Стара Загора1
Ямбол
Югозападен район418301920230
Благоевград
Кюстендил2
Перник1
София2
София-столица41639221
Южен централен район02006120164
Кърджали1
Пазарджик121
Пловдив
Смолян1
Хасково26152
Източник: Национален статистически институт

Непълнолетни лица (14-17 години), преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (по статистически райони и области)

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общо за страната334334402406413462447351331388406
Северозападен район1722141219192613253023
Видин1122526448
Враца1156669106
Ловеч2612244343
Монтана7933223144
Плевен767657725122
Северен централен район4933483452544838334060
Велико Търново2314271631291627162649
Габрово23658310224799
Разград1741121
Русе22621295581
Силистра4675652232
Североизточен район2317326345435537414370
Варна1011264023243823263454
Добрич363111010510746
Търговище222542244
Шумен611010482616
Югоизточен район5759756439483950553845
Бургас273955469271726251425
Сливен134659885441
Стара Загора131413122111218201612
Ямбол4211221647
Югозападен район150161195176198239209154137183151
Благоевград426202016231791012
Кюстендил1128259119163910
Перник3259551258
София16514151161177
София-столица1311551751441501941591219999114
Южен централен район3842385760607059405457
Кърджали211114423
Пазарджик7513119161794410
Пловдив2317192533163426172226
Смолян225817124673
Хасково4171121016141482318
Източник: Национален статистически институт