Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи в периода 2013 – 2023 г. за употреба на психоактивни вещества

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви (общо)64395372614557546784686667005289539050026635
в това число за:
употреба на психоактивни вещества 517532572480518549643343440404544
% към преминалите през ДПС8,039,909,318,347,648,009,606,498,168,088,20
пол:
момчета418408443362411417490253323303403
момичета9912412911810713215390117101141
малолетни (8-13 години)232628192024228401839
момчета191921141113174241433
момичета4775911541646
непълнолетни (14-17 години)494506544461498525621335400386505
момчета399389422348400404473249299289370
момичета95117122113981211488610197135
Източник: Национален статистически институт