Серологични изследвания на инфектираността с ХИВ, хепатит В и хепатит С на инжекционно употребяващи наркотици в лабораторията на ДПБЛНА през 2023 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г.

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Брой изследвания203203204
Мъже145144145
Жени585959
Брой с положителен резултат3230175
Мъже2925129
Жени3546
% с положителен резултат15,8%14,8%85,8%
Мъже20,0%17,4%89,0%
Жени5,2%8,5%78,0%
Забележка: Обхванати са лица, поне веднъж някога в живота си инжектирали наркотици.

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г. (по възраст)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
На възраст по-малко от 25 години
Брой тестувани222
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%
На възраст 25-34 години
Брой тестувани161616
Брой с положителен резултат3414
% с положителен резултат18,75%25,0%87,5%
На възраст над 34 години
Брой тестувани185185186
Брой с положителен резултат2926161
% с положителен резултат15,7%14,1%86,6%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г. (по изминали години от първа инжекция)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
<2 години изминали от първа инжекция
Брой тестувани111
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%
2-4 години изминали от първа инжекция
Брой тестувани111
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%
5-9 години изминали от първа инжекция
Брой тестувани777
Брой с положителен резултат112
% с положителен резултат14,3%14,3%28,6%
10 и повече години изминали от първа инжекция
Брой тестувани194194195
Брой с положителен резултат3129173
% с положителен резултат16,0%14,9%88,7%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г. (по основно проблемно вещество)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Основно проблемно вещество – опиоиди
Брой тестувани189189190
Брой с положителен резултат3227175
% с положителен резултат16,9%14,3%92,1%
Основно проблемно вещество – кокаин
Брой тестувани333
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%
Основно проблемно вещество – стимуланти, различни от кокаин
Брой тестувани777
Брой с положителен резултат030
% с положителен резултат0,0%42,9%0,0%
Основно проблемно вещество – друго
Брой тестувани444
Брой с положителен резултат000
% с положителен резултат0,0%0,0%0,0%

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г. (лечение във връзка с употреба на наркотици през последните 12 месеца)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Лекувани през последните 12 месеца
Брой тестувани176176177
Брой с положителен резултат3225165
% с положителен резултат18,2%14,2%93,2%
Нелекувани през последните 12 месеца
Брой тестувани262626
Брой с положителен резултат0510
% с положителен резултат0,0%19,2%38,5%
Няма данни за лечение
Брой тестувани111
Брой с положителен резултат000

Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В и хепатит С през 2023 г. (лишаване от свобода)

ХИВ (anti-HIV)Хепатит В (HbsAg) Хепатит С (anti-HCV)
Били са лишени от свобода
Брой тестувани212121
Брой с положителен резултат7719
% с положителен резултат33,3%33,3%90,5%
Не са били лишени от свобода
Брой тестувани182182183
Брой с положителен резултат2523156
% с положителен резултат13,7%12,6%85,2%

Източник: Лаборатория на Държавна психиатрична болница за лечение на наркотици и алкохолизъм, гр. София, НФЦ, НЦОЗА.

Данни за 2022 г.