UNODC

Световен доклад за наркотиците 2024 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2023 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2022 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2021 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2020 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2019 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2018 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2017 г. (на английски език)