Обвиняеми и осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Брой обвиняеми лица за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)2444
делата, по които са свършени с:
осъждане1230
условно усъждане1183
оправдаване28
прекратяване3
освобождаване от наказание
Брой осъдени лица (общо)24047
Брой осъдени лица за престъпления по чл. 354а – 354в от НК2413
% към осъдените лица (общо)10,03
за едно престъпление2065
за две престъпления305
за три и повече престъпления43
пол:
мъже2215
жени198
възраст:
14-17 години73
18-24 години596
25-29 години450
30-39 години876
40-49 години308
50-59 години79
60 и повече години31
Източник: Национален статистически институт