Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (1989 – 2022 г.).xlsx

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2022 г.) (общо)

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Престъпления, завършили с осъждане (общо)31301288802642328119267532516524962236402598826088
Престъпления, свързани с наркотици (общо)1692159417722118243323822865279533262979
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо)5,415,526,717,539,099,4711,6011,8212,8011,42
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)30393339312231172841
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)26332337282230142740
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)4610231311
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)1662155517392079240223602834277832982938
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)66344013758811
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)337317413440520452647612719641
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)11191519392826264046
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)28301213685755331429
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт)11
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател)11312
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)5036654785557079102101
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)83485844494447506139
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)5915876449219489441096111313201118
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества)12968412128129
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила)11
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)269261281411464557689673821747
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане)112
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен)262
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца)11
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател)11
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място)1
чл. 354б, ал. 2, т. 5 (чрез средства за масова информация)1
чл. 354б, ал. 4 (предоставяне на помещение)3
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)1113
чл. 354в1
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)194179182155203145168166196201
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група)211
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група)43112
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)1011107134121565
чл. 354а-354в12
Източник: Национален статистически институт

Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2022 г.) (извършени от мъже)

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Престъпления, завършили с осъждане (общо)28754264142409525112246372313823021216212391023928
Престъпления, свързани с наркотици (общо)1584149516151983228422152684260030792748
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо)5,515,666,707,779,279,5711,6612,0312,8811,48
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)28353035312230162736
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)24302034282229132636
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)451013131
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)1556146015851948225321932654258430522712
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)63323413655811
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)306299369413488410592557642575
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)11171419392725253743
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)26291213645649311427
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт)11
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател)11312
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)493561448352707998101
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)82474942484247455636
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)5565505928588818751033103412271023
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества)11768411117117
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила)11
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)259254273401442532650634774709
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане)11
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен)262
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца)11
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател)11
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място)1
чл. 354б, ал. 2, т. 5 (чрез средства за масова информация)1
чл. 354б, ал. 4 (предоставяне на помещение)3
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)12
чл. 354в1
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)173156154129184125154156182186
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група)211
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група)43112
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)91097124111455
чл. 354а-354в12
Източник: Национален статистически институт

Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2022 г.) (извършени от жени)

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Престъпления, завършили с осъждане (общо)2547246623282607211620271941201920782160
Престъпления, свързани с наркотици (общо)10899157135149167181195247231
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо)4,244,016,745,187,048,249,339,6611,8910,69
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)24341115
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)23331114
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)111
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)10695154131149167180194246226
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)32613
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)31184427324255557766
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)2111333
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)2141622
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)1143234
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)119212553
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)35375263676963799395
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества)1211112
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)107810222539394738
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане)2
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)111
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)21232826192014101415
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)1111111
Източник: Национален статистически институт