Наложени наказания за периода 2013 – 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2009 – 2022 г.).xlsx

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой наложени наказания за престъпления, свързани с наркотици 1491138815701906199119632343232727532413
от тях:
лишаване от свобода: 1196108812551489158715091773176320751821
до 6 месеца322325369457472479572533710588
от 6 месеца до 1 година441407423569530510606662760660
от 1 до 3 години378334423424533498550532556527
от 3 до 4 години30131817291426193435
от 4 до 5 години103141314581158
от 5 до 10 години1467993116103
от 10 до 15 години11
глоба256250264357358393499502617534
пробация27414344363846514841
други129816102325111317
Източник: Национален статистически институт