Установяване на употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Брой водачи на МПС с положителна проба за наркотични вещества или техни аналози4627
от тях: с установена употреба и на алкохол146
Брой водачи на МПС, отказали да бъдат тествани за наркотични вещества2118
Брой пътнотранспортни произшествия с установена употреба на наркотици или техни аналози278
от тях: с установена употреба и на алкохол64
Брой пътнотранспортни произшествия с установена употреба на наркотици или техни аналози на водачите на МПС277
Общ брой пътнотранспортни произшествия (ПТП)31 539
от тях: с най-вероятна причина за ПТП употреба на наркотици или техни аналози35
Отношение на броя ПТП с установена употреба на наркотици или техни аналози спрямо общия брой ПТП (в %)0,88
Източник: Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи.