На 23 април 2024 г. в София се проведе обучение за преодоляване на стигмата и дискриминацията към хората, живеещи със зависимост и ХИВ, насочено към здравни и други специалисти, имащи отношение към проблема с наркотиците и наркоманиите. То беше организирано от Фондация „Център за хуманни политики“ във връзка с реализирането на дейности по проект „Ново начало: Възстановяване на услугите по намаляване на вредите в град София, България и осигуряване на правителствен ангажимент за ХИВ превенция сред, които употребяват наркотици“.

Темите, които бяха засегнати на събитието бяха:

  • Същност и специфика на зависимостта към наркотични вещества – презентация на д-р Георги Василев, лекар-психиатър.
  • Социални фактори, влияещи върху зависимостта и социален контекст на зависимите поведения – презентация на Елмира Нешева, социален работник към Фондация „Център за хуманни политики“.
  • Защита от дискриминация и нарушаване на права на човека при хората, употребяващи наркотици – презентация на адвокат Наташа Добрева, Фондация „Дигнита“.
  • Подходът „Намаляване на вредите от употребата на наркотици“ и обществените нагласи към хората, употребяващи наркотици – презентация на Юлия Георгиева, председател на УС на Фондация „Център за хуманни политики“.
  • Уязвимост към експлоатация и трафик при уязвими групи, вкл. употребяващи наркотици и такива в риск от употреба на наркотици – презентация на Камелия Димитрова, Фондация „Дигнита“.
адв. Наташа Добрева
Елмира Нешева

ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА РОЗОВАТА КЪЩА