Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи през 2023 г. за употреба на психоактивни вещества (по статистически райони и области)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Статистически райони и областиОбщоМомчетаМомичетаМалолетни (8-13 години)Непълнолетни (14-17 години)
ОбщоМомчетаМомичетаОбщоМомчетаМомичета
Общо за страната54440314139336505370135
Северозападен район2422288 16142
Видин76111 651
Враца321   321
Ловеч11    11 
Монтана66    66 
Плевен77 77    
Северен централен район4032811 39318
Велико Търново20155   20155
Габрово12111   12111
Разград22 11 1  
Русе         
Силистра642   642
Североизточен район2724332124222
Варна13121   13121
Добрич131123211091
Търговище11    11 
Шумен         
Югоизточен район605010108250428
Бургас3226622 30246
Сливен2 22 2   
Стара Загора1716144 13121
Ямбол98122 761
Югозападен район283190931310327018090
Благоевград3428877 27216
Кюстендил412992 2392910
Перник661   66 
София13711 11275
София-столица1891203633 18611769
Южен централен район110852544 1068125
Кърджали321   321
Пазарджик1073   1073
Пловдив75571844 715318
Смолян633   633
Хасково1616    1616 
Източник: Национален статистически институт