Последни налични данни

Употреба на психоактивни вещества (продукти за пушене, алкохол)

Употреба на медикаменти

Употреба на наркотици

Превенция на употребата на наркотични вещества

Предлагане на лечение във връзка с употреба на наркотици

Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици

Здравни последици от употребата на наркотици

Намаляване на вредите от употребата на наркотици

Престъпления, свързани с наркотици

Пазар на наркотици

Места за лишаване от свобода

Мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите

Нагласи по отношение на законодателни промени в областта на наркотиците и наркоманиите