Регистрирани нови психоактивни вещества в Системата за ранно предупреждение през 2023 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазари на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Иззети количества синтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.

Нови психоактивни веществаБрой случаиКоличество
(грам)
MDMB-4en-PINACA8032127,370
ADB-BUTINACA2524946,683
5F-ADB187507,579
MDMB-BUTINACA4999,750
MDMB-INACA42789,910
ADB-4en-PINACA713,199
AB-CHMINACA653,760
4F-MDMB-BUTINACA414,32
CH-FUBIATA1101,270
MDMB-7BR-INACA123,290
4F-MDMB-BUTICA11,146
4F-MDMB-BICA11,180
5F-BZO-POXIZID11,120
JWH21010,030
Общо13568681,021
Забележка: Информацията се получава от Национален институт по криминалистика – МВР, Агенция „Митници“ и Химико-токсикологична лаборатория към ВМА-София по линия на Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества в България.

Иззети количества синтетични канабиноиди (в комбинация/смес) в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.

Комбинация/смес от нови психоактивни веществаБрой случаиКоличество
(грам)
5F-ADB, MDMB-INACA10691,180
ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA102150,100
ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA9821,100
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA7579,105
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA3658,120
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA312,450
MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA1410,470
5F-BZO-POXIZID, ADB-BUTINACA1212,280
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA92,970
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA42,860
ADB-BUTINACA, ADB-FUBIACA35,680
ADB-BUTINACA, JWH-21025,980
ADB-BUTINACA, 5F-ADBICA23,830
MDMB-4en-PINACA, ADB-FUBINACA21,320
5F-ADB, ADB-4en-PINACA128,072
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA124,840
MDMB-5Br-INACA, ADB-FUBIATA18,020
5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA14,580
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA13,590
MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA12,860
5F-ADB, MDMB-BUTINACA12,280
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-FUBIATA11,240
ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA10,875
ADB-5Br-BUTINACA, ADB-BUTINACA10,700
MDMB-4en-PINACA, 5F-3,5-AB-PUPPYCA, 4F-MDMB-BICA10,390
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, 4F-MDMB-BINACA10,380
ADB-FUBIATA, 5F-ADB-PICA, 5F-ADBICA10,270
MDMB-4en-PINACA, 5F-3,5-AB-PFUPPYCA10,100
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA, MDMB-INACA10,080
Общо511525,732
MDMB-4en-PINACA, HHC123,870

Иззети количества полусинтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.

Нови психоактивни вещества (твърдо вещество) Брой случаиКоличество
(грам)
Hexahydrocannabinol (HHC)11723704,605
Tetrahydrocannabidiol (H4-CBD​)42840,120
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O)11,000
Hexahydrocannabiphorol (HHC-P)11,000
Общо12326546,725
Нови психоактивни вещества (течност)Количество
(мл)
Hexahydrocannabinol (HHC)756571,570
Delta-9 tetrahidrocannabiphorol (Δ9-THCP)1195,000
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O)148,000
H2-CBD, Δ9-THCP1224,000
HHC, HHC-P11,000
Общо797039,570
Забележка: Сред иззетите продукти с полусинтетични канабиноиди са бисквити и желирани бонбони, които са включени с общото им тегло, когато не е възможно да бъде определено нето теглото на веществото полусинтетичен канабиноид в съответния продукт.

Иззети количества нови психоактивни вещества, различни от синтетични канабиноиди, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.

Нови психоактивни вещества (НПВ)Брой случаиКоличество
(грам)
Група НПВ
Dipentylone2018419,940Синтетични катинони
3-MMC11,190Синтетични катинони
3-CMC10,060Синтетични катинони
Alpha-methylfentanyl92,870Опиоиди
Alpha-methylfentanyl, Fentanyl, Diacetylmorphine14,700Опиоиди
Fentanyl, Ketamine11058,840Опиоид, Арилциклохексиламин
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)16,370Пиперидини и пиролидини
3-FEA11,950Фенетиламини
2C-B-FLY10,330Арилалкиламини
DMT10,290Триптамини
Кратом2202,500Растения и екстракти
Общо3919699,040

Иззети количества нови психоактивни вещества, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г. (по групи нови психоактивни вещества)

Група нови психоактивни веществаБрой случаиКоличество
(мл)
Брой случаиКоличество
(грам)
Брой случаи (общо)
Синтетични канабиноиди18679206,7531867
Полусинтетични канабиноиди797039,57012326546,725202
Синтетичен канабиноид и полусинтетичен канабиноид123,871
Синтетични катинони2218421,19022
Опиоиди107,57010
Опиоид и арилциклохексиламин11058,8401
Пиперидини и пиролидини16,3701
Фенетиламини11,9501
Арилалкиламини10,3301
Триптамини10,2901
Растения и екстракти2202,5002
Общо797039,570203055476,3882109

Данни за 2022 г.