Нови психоактивни вещества, регистрирани в България в периода 2013 – 2023 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Брой нови психоактивни вещества, регистрирани в България в периода 2013 – 2023 г.

Брой случаи и количество на регистрираните в България нови психоактивни вещества в периода 2013 – 2023 г.

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Брой НПВ2726141514141838473737
Брой НПВ, регистрирани за първи път в България11271312
Брой НПВ, регистрирани за първи път в България и Европа221
Брой случаи с НПВ908577127601101191445201210022109
Количество НПВ (грам)2727,389915,944073,9512670,232246,816711,663436,9723025,9916706,9035820,68555476,388
Количество НПВ (мл)7039,570

Брой случаи и количество на регистрираните в България нови психоактивни вещества в периода 2013 – 2023 г. (.xlsx)

Източник: Национална система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, НФЦ, НЦОЗА