Осъдени лица в периода 2013 – 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс, пол и местоизвършване на престъплението

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (1989 – 2022 г.).xlsx

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Осъдени лица в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Осъдени лица (общо)34113318492778728301258002397323389218892412124047
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо)1521142716031955202819892376234727882459
% към осъдените лица (общо)4,464,485,776,917,868,3010,1610,7211,5610,23
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)30393349372633203546
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)25362248342633183345
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)531113221
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)1491138815701906199119632343232727532413
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)71323611564711
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)325305393437481429608587663609
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)5171020282118203236
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)117146116735
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт)11
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател)11311
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)52346648784968729893
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)72475137454052577043
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)5285396038338068129169211095918
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества)88652109564
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила)11
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)241230251373366416522509623548
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане)1
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен)261
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца)1
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател)1
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място)1
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)1113
чл. 354в1
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)158137137132163103125138153152
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група)22
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група)63331
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)8976848844
чл. 354а-354в12
Източник: Национален статистически институт

Осъдени лица (мъже) в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Осъдени лица (общо)31374292502544625778236622195121496198842210721973
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо)1409133514511816188418302221216225622256
% към осъдените лица (общо)4,494,565,707,047,968,3410,3310,8711,5910,27
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)26362942352432163141
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)23331841322432142941
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)33111322
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)1383129914221774184918062189214625312215
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)67302911458711
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)291285343405438384549520580542
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)515818272018202734
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)105146105635
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт)11
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател)11311
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)51336246764668729493
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)69464534423850516439
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)4925055547737497488618501016836
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества)76652108563
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила)11
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)234224244363348398498483592519
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен)261
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца)1
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател)1
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място)1
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)12
чл. 354в1
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)13911911510914686113129141140
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група)22
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група)53331
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)7876848834
чл. 354а-354в12
Източник: Национален статистически институт

Осъдени лица (жени) в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Осъдени лица (общо)2739259923412523213820221893200520142074
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо)11292152139144159155185226203
% към осъдените лица (общо)4,093,546,495,516,747,868,199,2311,229,79
Членове от Наказателния кодекс
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици)4347221445
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества)2347221444
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения)21
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици)10889148132142157154181222198
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества)42716
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества)34205032434559678367
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения)2221152
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група)12111
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив)1142234
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери)3163322664
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества)36344960576455717982
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества)1211
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи)76710181824263129
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда)1111
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане)1918222317171291212
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група)1
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай)111
Източник: Национален статистически институт

Осъдени лица в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението

Статистически райони и области2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Общо за страната1491138815701906199119632343232727532413
Северозападен район147146169221202208196264323296
Видин4101411231624241916
Враца46333831263838397564
Ловеч17412141323234565546
Монтана29173143252523454247
Плевен51456595969777100132123
Северен централен район209191154174159184262222281207
Велико Търново79816076717578648058
Габрово49332537314087665932
Разград21227381422273029
Русе30294724333456459067
Силистра30261534162119202221
Североизточен район149142172204206241303283334333
Варна8581116129119138182156168166
Добрич31242949555569577589
Търговище13168882627292918
Шумен20211918242225416260
Югоизточен район261244325391431397471447578507
Бургас110100137143165163198137196182
Сливен615172861071031129512887
Стара Загора66817912311183121161177171
Ямбол24123739484840547767
Югозападен район478375435509462442518577692572
Благоевград10410412513710811513211512498
Кюстендил51353745345347588379
Перник34181727253134285126
София35272522193635453841
София столица254191231278276207270331396328
Южен централен район247288314407531491592534545497
Кърджали18212317393441414839
Пазарджик426451677665101696976
Пловдив113136183223294281336317313288
Смолян16151737371727271714
Хасково58524063859487809880
Извършени в чужбина2111
Източник: Национален статистически институт