В периода 21-23.05.2024 г. в Лисабон, Португалия, се проведе 70-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от мрежата REITOX (включваща 27-те страни от ЕС, Норвегия и Турция, както и Европейската комисия).

Първият ден от редовната среща (на 22 май) започна с представяне пред EMCDDA на случилото се от предварителната среща. Директорът на EMCDDA Алексис Гусдил направи презентация, насочена към визията на новата Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA), както ще се нарича EMCDDA от 2 юли. Представителят на Европейската комисия представи развитието през последната година по отношение на намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на наркотици в Европа.

На последните срещи все по-често започна да се използва метода на плакатната презентация при обсъждане на най-актуалните проблеми в областта на наркотиците и наркоманиите. На настоящата среща бяха предвидени две сесии по този подход, като бяха представени следните теми:

  • медицинска употреба на психеделици (халюциногени);
  • дейности по отношение на политиката за канабиса;
  • национален капацитет и компетенции по отношение на оценка на заплахите;
  • мрежа от криминалистични и токсикологични лаборатории;
  • прекурсори;
  • Европейска система за предупреждение за наркотици;
  • използване на изкуствения интелект при проблеми с наркотиците.

Специално представяне на брандирането на новата Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA) беше направено от външен специалист. Съществена част от него е и брандирането на мрежата REITOX, а заедно с това и на националните фокусни центрове от отделните страни – по какъв по-успешен начин да бъдат представени функцията и дейността им пред заинтересованите лица и гражданското общество.

Вторият ден от срещата започна със сесия посветена на оценка на Пътна карта за развитие на мрежата REITOX (RDF), която има краен срок за изпълнение 2025 г. Тя е свързана с поддържане на мониторинговата система на мрежата, засилване на ролята на националните фокусни центрове в подкрепа на вземането на решения и действия на национално ниво, подобряване на качеството на дейността и резултатите на националните фокусни центрове, подобряване на координацията и сътрудничеството в рамките на мрежата REITOX.

Време беше отделено и на развитието на т.нар. REITOX Алианс, който определя взаимодействието между Агенцията, националните фокусни центрове и представителите на страните в Управителния съвет на Агенцията. Предимството по отношение на България е, че и ръководителят на НФЦ и представителите в УС работят в една и съща институция (НЦОЗА), което е предпоставка за много добро взаимодействие и сътрудничество.

Сред нововъведенията на тази среща беше специално упражнение: брейнсторминг във връзка с изпълнението на регламента на новата Агенция (EUDA), водено от външни експерти от организацията Future Impacts. Участниците на срещата бяха разделени на 4 групи, които трябваше да обсъдят и дадат предложения как страните могат да подпомогнат бъдещата дейност на EUDA. Ключовите теми, които бяха разисквани са: какви са настоящите предизвикателства и възможности пред националните фокусни центрове по отношение на приноса им към политиката и действията в областта на наркотиците; как те биха могли да допринесат за бъдещата политика и действия в областта на наркотиците; каква визия имат за това през следващото десетилетие; какви действия биха могли да бъдат предприети днес, за да бъде осъществена тази визия през 2035 г.

Във връзка със старта на новата Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA) на 2 юли беше показано логото й и представен пътят на изработката му – от първоначалните идеи и варианти до крайния резултат. На 3 юли в Лисабон ще има специална пресконференция пред журналисти, на която ще бъде официално обявена новата Агенция.