Остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества в България през 2023 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Данни за 2022 г.

Брой регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества през 2023 г. по възрастови групи, пол и вид вещество

ОбщоНаркотициАлкохолКомбинирани
11 7611 4929 392877
Мъже9 0221 1447 489389
Жени2 7393481 903488
До 15 години827102561164
Мъже 4395830873
Жени3884425391
16-18 години74815152869
Мъже50410637523
Жени2444515346
Над 18 години10 1861 2398 303644
Мъже8 0799806 806293
Жени2 1072591 497351
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.