Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи през 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Деца, преминали през ДПС, извършители на престъпления (общо)4642
в това число за:
престъпления, свързани с наркотици412
% към преминалите през ДПС8,88
пол:
момчета327
момичета85
малолетни (8-13 години)6
момчета1
момичета5
непълнолетни (14-17 години)406
момчета326
момичета80
Източник: Национален статистически институт