Употреба на кокаин сред населението на България и аналитични методи за определяне на активното вещество (брой 92, април 2022 г.)

Употреба на марихуана сред населението на България и аналитични методи за определяне на активното вещество – тетрахидроканбинол (брой 85, септември 2021 г.)