Докладът за световната здравна статистика е годишен информационен сборник от здравни и свързани със здравето показатели, публикуван от Световната здравна организация (СЗО) от 2005 г.

Изданието от 2024 г. прави преглед на повече от 50 индикатора, свързани със здравето, от Целите за устойчиво развитие и Тринадесетата обща работна програма на СЗО. Той също така подчертава констатациите от глобалните здравни оценки за 2021 г., по-специално въздействието на пандемията от COVID-19 върху очакваната продължителност на живота и продължителността на здравословния живот.