Месец: ноември 2007

На 22 ноември 2007 г. в 10.00 ч. ЦЕВ в Европейския парламент в Брюксел бе представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2007 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Трета годишна експертна среща за разпространението и употребата на наркотични вещества

На 22 ноември 2007 г. в 10.00 ч. ЦЕВ в Европейския парламент в Брюксел бе представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците...

На 2 ноември 2007 г. в сградата на Национален център по наркомании с представители на ПИЦ и ОбСНВ се проведе работна среща на тема “Организиране на проучвания на общинско ниво”. В нея участниците бяха запознати с основните моменти и етапи при провеждане на изследвания за оценка на проблемно употребяващите наркотични вещества по метода CAPTURE-RECAPTURE, а също и такива сред учениците и общото население.

Работна среща за организиране на проучвания на общинско ниво

На 2 ноември 2007 г. в сградата на Национален център по наркомании с представители на ПИЦ и ОбСНВ се проведе работна среща на тема...

Архив