Месец: септември 2020

НФЦ

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2020 г.) Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България...

НФЦ

Годишен информационен бюлетин

Годишен информационен бюлетин (2020 г.) Годишен информационен бюлетин (2018 г.) Годишен информационен бюлетин (2016 г.) Годишен информационен бюлетин (2013 г.) Годишен информационен бюлетин (2011...

EMCDAA

Европейски доклад за наркотиците 2020 г.

Широката достъпност на всички видове наркотици, производството на наркотици в Европа и веществата с голяма сила на действие са сред поводите за загриженост, разгледани...

Архив