Месец: февруари 2022

Проучване Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите в Европейски съюз (2021 г.)

На 1 февруари 2022 г. Европейската комисия публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите в Европейски съюз (ЕС)....

Архив