Месец: декември 2021

UNODC

UNODC

Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC) е създадена през 1997 г. като Служба за контрол на наркотиците и превенция на...

REITOX

REITOX мрежа

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) координира мрежа от Национални фокусни центрове (National Focal Points), изградени в 27-те страни-членки на ЕС,...

Проучване сред населението на възраст 15-64 години в Република България 2020 г.

В периода октомври-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше...

Архив