Месец: юли 2012

НФЦ

Работна среща за развитие на ключовия индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици (drug related deaths)”

На 12 юли в сградата на Национален център по наркомании се проведе поредната работна среща на Работната група към Национален фокусен център за развитие...

На 19.06.2012 г. НФЦ организира среща във връзка с осъществяване на поредно проучване на поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи наркотични вещества. Проектът обхваща представително социологическо проучване чрез въпросник сред приблизително 1000 лица. Основни участници в срещата бяха представители на програмите за намаляване на здравните щети в България. По време на срещата бяха представени данни от проведено проучване 2010 г.

Среща във връзка с проучване на поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи

На 19.06.2012 г. НФЦ организира среща във връзка с осъществяване на поредно проучване на поведенчески характеристики на инжекционно употребяващи наркотични вещества. Проектът обхваща представително...

Архив