Месец: ноември 2010

На 12 ноември 2010 г. на среща в т.нар. Бизнес инкубатор в гр. Кърджали бяха представени данни от анкетно проучване за употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред 1500 ученика от Кърджали и 350 от Момчилград, проведено в края на 2009 г. от Общинския съвет по наркотичните вещества в Кърджали с методическата и финансова подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании. На нея присъстваха представители на различни институции, имащи отношение към темата, учители и ученици. Инициатор на представянето бе Общинският съвет по наркотични вещества в Кърджали, а лектори бяха директорът на Националния фокусен център към Националния център по наркомании Момчил Василев и експертите в центъра Александър Панайотов и Антония Банчева.

Експерти от НФЦ представиха данни от ученическо проучване в Кърджали

На 12 ноември 2010 г. на среща в т.нар. Бизнес инкубатор в гр. Кърджали бяха представени данни от анкетно проучване за употребата и злоупотребата...

На 10 ноември 2010 г. в 11,00 часа в голямата конферетна зала на Национален пресклуб “СОФИЯ ПРЕС” беше представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2010 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

Беше представен годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в европа за 2010 г.

На 10 ноември 2010 г. в 11,00 часа в голямата конферетна зала на Национален пресклуб “СОФИЯ ПРЕС” беше представен Годишният доклад относно състоянието на...

Архив