Месец: октомври 2008

В периода май-юни 2008 г. беше проведено социологическо проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците от VII до XII клас в столицата. То беше реализирано от МБМД Консултинг по поръчка на Столична община и Областния съвет по наркотичните вещества, с методическата подкрепа на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и организационната помощ на Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманите – София.

Проучването обхвана 2200 ученици от 7-до 12 клас в софийските средни училища и професионални гимназии. То е поредното от периодично провежданите през годините изследвания сред учениците от гр. София, като предишните бяха проведени през 1993, 1995, 2000, 2004 и 2006 г.

Данните показват, че 60 % от столичните ученици пушат, една трета от тях ежедневно. Делът на пушещите е по-висок сред момичетата – 66 % от колкото сред момчетата – 58 %. В масовия случай първата цигара се запалва под 16 години, но при една трета от учениците и по-рано – на  10-11 години. Данните за консумацията на алкохол сред учащите показват, че 88 % пият алкохол, 73 % - поне веднъж месечно. 30 % от момичетата и 40 на сто от момчетата пият повече от едно питие (бутилка/кутия бира, чаша вино или 50 гр. концентрат) дневно. На 64 % от момичетата и 71 % от момчетата им се е случвало да се напият. Една четвърт от момчетата и десет на сто от момичетата са се напивали над 15 пъти. Най-често употребяваният алкохол е бирата, а веднага след това се нареждат концентратите, следват виното и коктейлите.

Всеки пети ученик е употребявал сънотворни, а всеки десети успокоителни. 10 на сто признават, че са пробвали комбинации от сънотворни, успокоителни и други хапчета с алкохол.

На всеки втори ученик в столицата е бил предлаган наркотик. 3 % са били принуждавани да го приемат. Висока е разпознаваемостта на  различните наркотични вещества – над  три четвърти от учениците знаят какво е марихуана, хероин, кокаин, екстази, амфетамин. Най-често употребяваният наркотик е марихуана – 28 % от столичните ученици признават, че са я пробвали, 14 % - хашиша и други форми на канабис, всеки десети е пробвал амфетамини и екстази. Делът на приемащите за нормална употреба на наркотици е значително по-висок – 41 % приемат употребата на екстази, 40 на сто – на амфетамини, 35 % - на  хашиш, 28 на сто – на марихуана.

Три четвърти от учащите смятат, че наркотиците представляват проблем за страната ни, 68 % - за града ни, 52 % - за училището, в което се обучават.

Най-критично е отношението към употребата на хероин. 82% смятат, че редовната му употреба е голям риск за здравето. Същото по отношение на екстази твърдят 73 %, както и 62 % за марихуаната. Обратно, изследването регистрира сравнително по-висока толерантност към употребата на алкохол – 52 на сто преценяват, че редовната употреба представлява висок риск за здравето.

Знанията на учениците за наркотичните вещества са придобити почти изцяло от художественото кино и разказите на приятели и близки. Като най-честа причина за употребата се посочва търсенето на удоволствие, любопитството, необходимостта да бъдат приети в групата или потребността да се откъснат от действителността. За намаляване влиянието на наркотиците, според столичните ученици, ще помогнат по-строгите закони срещу разпространителите и употребяващите наркотични вещества, както и откритото публично говорене по тези проблеми.

Представяне на проучване сред учениците от VІІ до ХІІ клас в град София – 2008 г.

В периода май-юни 2008 г. беше проведено социологическо проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците от VII до XII клас в столицата....

Архив