Месец: февруари 2012

На 22 и 23 февруари 2012 г. в Лисабон (Португалия) се състоя REITOX Академия на тема “Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”. В нея взеха участие представители на страните от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Reitox академия „Резидентно лечение за употребяващите наркотици в европа“

На 22 и 23 февруари 2012 г. в Лисабон (Португалия) се състоя REITOX Академия на тема “Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”. В нея взеха...

Архив